درباره من

همیشه به دنبال یادگیری زبان های جدید و آموزش آن به افراد مستعد بوده ام ، مفهموم کار تیمی را در موسسه پویندگان گوهر حکمت تجربه کردم.

وب سایت:

آدرس وبلاگ

ایمیل:
تلگرام:

آیدی تگرام

شماره تماس:

02634613316

سوابق علمی

بیش از ده سال است که با موسسات آموزشی معتبرهمکاری میکنم .و تدریس کتاب های مختلف ،سطوح و سنین مختلف را تجربه کرده ام.به چهار مهارت خواندن ،نوشتن ،گوش دادن ، و صحبت کردن به طور همزمان میپردازم و vocabulary و grammar که دو subskill هستند نیز مورد توجه من است. و دومعیار accuracy (صحت) و fluency (روانی) که بسیار مهم هستند را از پایه با زبان آموزان خود تمرین میکنم .زبان عمومی را با استفاده از کتابهای Touchstone , Americanfile , Topnotch, Speaknow و …. و کتاب های مکمل لغت و گرامر آموزش میدهم .

مهارت ها

زبان انگلیسی 100%
زبان لاتین 85%
Pre-intermediate-A2 70%
Upper-intermediate-B2 70%
Advanced-C1 94%

ارسال پیغام

دوره های آموزشی من